top of page

ספר העקבות לא תמיד פותר לנו את חידות, לפעמים הוא ששואל אותן. על מדריך העקבות של אסף בן דוד


מיד אחרי המפגש הראשון של המחזור הראשון של קורס הגששות הראשון שהדרכתי בתחילת ינואר 2018

נסעתי לביתו של אסף בן דוד. חבר, גשש וחוקר גששות שפורץ דרך בתחום זה בארץ.

נסעתי כדי לרכוש ישירות מימנו 10 זוגות של מדריכי עקבות. צפון ודרום. עבור משתתפי הקורס שלי.

כשלקחתי את המדריך ליד, הבחנתי בהבדל שבין העקבה הקדמית ובין העקבה האחורית. לכל חיה אסף צייר עקבה ימנית קדמית ועקבה ימנית אחורית.

התבוננתי בעקבות המוכרות: חזיר, תן, פרה.

תמיד יגעתי שיש הבדל בגודל בין הקדמית לאחורית.

ידעתי גם להבדיל בין קדמית לאחורית לפי מיקום העקבה בדגם ההליכה.

אבל מה שפתאום נפתח לי זו האפשרות שאולי אוכל להתבונן בעקבה אחת, בלי דגם הליכה ובלי להשוות גודל לעקבה אחרת ולדעת אם זו עקבה קדמית או אחורית, ואולי גם להבדיל בין ימין לשמאל בלי דגם הליכה, אלא רק לפי עקבה בודדת, כמו שאנחנו מבדילים בין ימין לשמאל בבני אדם.

בעצם, מה שהבנתי כשראיתי את איורי העקבות הקדמיות, זה שהתבנית שיש לי בראש עבור כל חיה, זו רק העיקבה האחורית.

וזה בגלל שתי סיבות.

הראשונה, שיש לנו, לבני האדם, נטייה לעשות את ההכללה הכי פשוטה שאפשר. ולזכור שתי עקבות לכל חיה זה נראה מאמץ מיותר.

והשנייה, שבשטח רוב העקבות שאנו רואים הן עקבות אחוריות. תתבוננו על דגמי ההליכה של רישום עוקב בתחילת המגדיר ותבינו למה.

עם המחשבה הזו התכוננתי להיפרד, ופנטזתי על שכיבה על האדמה והתבוננות על עקבות עד שפתאום תגיע התגלות ואפנים את ההבדל הדק שבין קדמי לאחורי.

ואז אסף אמר רגע לפני שנפרדנו: "יש כמה עיוותים קלים בחלק מהציורים. חפש אותם".

אז אני שוכב על הבטן בין עקבות חזירים ועקבות תנים ומחפש את ההבדל הדק בין קדמי לאחורי.

מה מהסימנים המצוירים במדריך הוא הסימן האמיתי?

האם זו השפיציות בפרסה הקדמית?

האם זו הזווית בין הפרסות או הרווח בניהן?

אולי זו הפרופורציה בין הכרית לציפורן?

לכל פרט של בעל חיים עשוייה להיות כף רגל שונה מעט. בעל החיים גם משנה את מתח השרירים בכף הרגל לפי רמת המתח בגוף, לפי הטמפרטורה בחוץ, לפי מקרם האדמה ולפי מהירות התנועה.

בספר העקבות, זה עשוי להראות ברור. בשטח צריך להתבונן וללמוד מחדש כל פעם.

ספר העקבות לא תמיד פותר לנו חידות, לפעמים הוא שואל אותן.

השאלה היא שמעמיקה את ההתבוננות שלנו

זו בעיני הדרך שבה ספר עקבות מלמד אותנו.

אז כשבא אליכם מדריך בנאדם, ומספר באופן מרשים ואמין סיפורים על עקבות וכל מה שאפשר לראות בתוכן, יכול להיות שזה כלכל ברור לו, כי הוא מסתמך על ההתבוננות הראשונית בספר ועל סיפורים ששמע.( וככה זה גם בליקוט)


bottom of page