top of page

הארץ - אביב לביא, 30.4.2006

כל העולם כולו שולחן גדול מאוד - דרור צחורי ושימי רף הם לקטנים: הם יודעים שבכל חלקת חורש מסתתר שפע של מזון, צריך רק לדעת לחפש. נכון שאבקת האורנים היא חסרת טעם, אבל לעלים של השום יש טעם של קולרבי...


bottom of page