top of page

בתוכנית של זהר צמח וילסון ברדיו מהות החיים

תחושת בטן - לקטות וצמחי בר

זוהר צמח וילסון מארח את שימי רף, מדריך ומכשיר את הדור הבא של מדריכי הליקוט בארץ , קורס ארצי לליקוט צמחי בר למאכל בישראל


bottom of page